احمدرضا زارعی

 دانلود دکلمه با صدای زضا پیر بادیان

http://s3.picofile.com/file/7441567739/%D8%B9%D8%B4%D9%82_%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86.mp3.html

عشق یعنی می توان پروانه بود
یک نگاه ساده را دیوانه بود


عشق یعنی یک سبد یاس سپید
نسترن هایی که دستان تو چید


عشق یعنی باور رنگین کمان
پرگرفتن در میان آسمان


عشق یعنی ما شدن یعنی خروج
قله این زندگی یعنی عروج


عشق یعنی عالمی حرف و سکوت
یک دل بشکسته هنگام قنوت


عشق یعنی یک قدم آنسوی من
روحی اندر کالبدهای دو تن


عشق یعنی عهد بستن با خدا
تا نگردیم از کنار هم جدا


عشق یعنی مثل شمعی سوختن
چشم بر پروانه خود دوختن


عشق یعنی سادگی یعنی صفا
مخلص و یک دل شدن یعنی وفا


عاشقی تنها نیاز وناز نیست
راه این وادی به هر کس باز نیست


عاشقی چون عاشقی بی خویش باش
فکر ایمانت مکن، بی کیش باش

 

/ 0 نظر / 12 بازدید