فریدون مشیری

 

عمری گذشت و عشق تو از یاد من نرفت

 دل ، همزبانی ازغم تو خوب تر نداشت

 این درد جانگداز زمن روی برنتافت

 وین رنج دلنواز زمن دست برنداشت

 

 تنها و نامراد در این سال های سخت

 من بودم و نوای دل بینوای من

 دردا که بعد از آن همه امید و اشتیاق

 دیر آشنا دل تو ، نشد آشنای من

 

 از یاد تو کجا بگریزم که بی گمان

 تا وقت مرگ دست ندارد ز دامنم

 با چشم دل به چهره خود می کنم نگاه

 کاین صورت مجسم رنج است یا منم ؟

 

 امروز این تویی که به یاد گذشته ها

 در چشم رنجدیده من می کنی نگاه

 چشم گناهکار تو گوید که :« آن زمان

 نشناختم صفای تورا » – آه ازین گناه !

 

امروز این منم که پریشان و دردمند

 می سوزم و ز عهد کهن یاد می کنم

 فرسوده شانه های پر از داغ و درد را

 نالان ز بار عشق تو آزاد می کنم .

 

گاهی بخوان ز دفتر شعرم ترانه ای

 بنگر که غم به وادی مرگم کشانده است .

تنها مرا به « تشنه طوفان » من مبین

 ای بس حدیث تلخ که ناگفته مانده است .

 

گفتم : ز سرنوشت بیندیش و آسمان

 گفتی : «غمین مباش که آن کور و این کر است»!

دیدی که آسمان کر و، سرنوشت کور،

 صدها هزار مرتبه از ما قوی تر است ؟

  

/ 0 نظر / 58 بازدید