علی محامی

 

 

بعد ِ من شاید کتابـم را غروب

 هدیه گیرد یک جوان از همسرش

 یا نویسد دختری در مدرسه

 شعری از من انتهای دفترشبعد من شاید نگاهی اشکبار

 تر کند اشعار پر درد مرا

 یا کند حس در شب تنهایی اش

 یک غریبه غربت سرد مرابعد من شاید نیاید هیچ کس

 بر مزار خیس من بعد از دو ماه

 یا که عکسم همچو قلب زخمی ام

 جا بماند پشت چشمانی سیاهبعد من شاید برویند عاقب

 روی گورم جای پاهایی غریب

 یا صدایم گم شود در زیر خاک

 در میان خنده هایی دل فریببعد من شاید بپاشد یک رفیق

بر لبان خسته اش بذر سکوت

 یا که گوید همچو من در خلوتش

 حرف خود را با زبان یک فلوتبعد من شاید دلی تنها شود

 در میان این همه نامردمی

 یا که شاید آخر دنیا شود

"بعد من شاید نروید گندمی"

 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید