رضا حیدری نیا

تو را من دوست میدارم ،چنان که بلبلی گل را

چو تاجت می نهم بر سر ، چنان هُدهُد که کاکُل را

 

به نازت عشق می ورزم ، چنان مجنون که با لیلی

ز شوقت می کشم در بَر ، چنان که شبنمی گل را

 

ز هجرت می کَنم کوهی ، چنان فرهاد کوه افکن

به وصلت باده نوش آنسان ، که مستان ساغر مـُل را

 

به سامان با تو می کوشم ، چنان شاعر که با واژه

نمی خوانی اگر شعرم ، ببین اوج تمایل را

 

به سازش با تو درگیرم ، چنان که قند با دندان

نوازش کن به شیرینی ، چه سودست این تقابل را؟

 

تجمل میکند افزون ، جمال خوبرویان را

تو خود آن خوبرویی که ، بیآراید تجمل را

 

بر آن قامت چو می خندی ، چنان گلدسته بر سروی

در این افراط زیبایی ، مخواه از من تعادل را

 

در این گفتار شیدایی ، غزل گشتی و پیدایی

مرا در خود تخلص کن ،بده شور این تغزل را

 

صبوری می کنم با تو ،بدانسان که رضا با دل

که صبر از من بیاموزد ، صبوری و  تحمل را

 

/ 0 نظر / 15 بازدید