طهماسب قلیخان کرمانشاهی( وحدت کرمانشاهی )

      

آتش عشقم بسوخت خرقه‌ ی طاعات را

سیل جنون در ربود رخت عبادات را

مسئله‌ی عشق نیست در خور شرح و بیان

به که بیک سو نهند لفظ و عبارات را

دامن خلوت ز دست کی دهد آن کو که یافت

در دل شبهای تار، ذوق مناجات را

هر نفسم چنگ و نی از تو پیامی دهد

پی نبرد هر کسی رمز اشارت را

جای دهید امشبم مسجدیان تا سحر

مستم و گم کرده‌ام راه خرابات را!

دوش تفرج کنان خوش ز حرم تا بدیر

رفتم و کردم تمام، سیر مقامات را!

غیر خیالات نیست عالم و ما کرده‌ایم

از دم  پیر مغان،  رفع،  خیالات را

خاک نشینان عشق، بی مدد جیرئیل

هر نفسی می‌کنند، سیر سماوات را

در سر بازار عشق، کس نخرد ای عزیز

از تو بیک جو، هزار کشف و کرامات را

وحدت ازین پس مده دامن رندان ز دست

صرف خرابات کن، جمله‌ ی   اوقات   را

/ 0 نظر / 12 بازدید