دکتر خسرو فرشید فر

 

 

 

یار من همسفر گرفت و عشق من بر باد رفت

یاد  من  از  یاد  بر د  و  با   رقیبم   شاد  رفت

آنهمه  عشق  و  امید  و  عهدها  بر  باد  شد

آنهمه  سوز  و  گــــداز  و  اشکها  از  یاد  رفت

*****

با  سرود   آه  من  بزم  عروسی  ســـــاز  کرد

با  جهیز  اشک  من  در  خانه ی دامــــــاد  رفت

باده ی خوشبختی و شادی من بر خاک  ریخت

لاله  ی امید    من   پرپر   شد  و   بربـــــاد  رفت

*****

آنکه در  افسونگری  کرد  آنهمه  غوغا  گریخت

آنکه در عاشقی کشی کرد اینهمه بیداد رفت

آن   نهــــــال   نیکبختی   آن   درخــــت   آرزو

آنکه بد  در  باغ  رویا  خوشتر از شمشاد رفت

*****

آنکه  عشقش  در  ازل  با هستیم  پیوند یافت

آنکه  مهرش  تا  ابد  در  جان  من  افتاد  رفت

گفتمش پس عشق من ؟ با خنده گفت :ای وای مرد !

گفتمش  پس  یار  من ؟ با عشوه  گفت :ای  داد  رفت

/ 0 نظر / 23 بازدید