حمید نقوی

پریشان کن سر زلف سیاهت شانه اش با من

سیه زنجیر گیسو بـــاز کن دیوانه اش با من

 

که می گویـد که می نتوا ن زدن بی جـام وپیمانه

شراب از لعل گلگونت بده پیمانه اش با من

 

مگرنشنیده ای گنجینه در ویرانه دارد جای

عیان کـن گنج حسنت ای پری ویــرانه اش با من

 

ز سوز عشق لیلی در جهان مجنون شد افسانه

تو مجنون ساز از عشقت مرا افسانه اش با من

 

بگفتم صید کردی مرغ دل نیکو نگهدارش

سر زلفش نشانم داد و گفتا لانه اش با من

 

ز تـرک می اگر رنجید از من پیر میخـانه

نمودم توبه زین پس رونق میخانه اش با من

 

مگو شمع رخ مه پیکران پروانه ها دارد

تـــــو شمع روی خود بنما بُتا پروانه اش با من

 

پی صید دل آن بلبل باغ صفا ساقی

به گلزار صفا دامی بگستر دانـه اش با من

 

/ 0 نظر / 51 بازدید