حمید مصدق

 

 

زندگی قافیه ی شعر من است 

شعر من وصف دلارایی توست

در ازل شاید این               

              سرنوشت من بود 

می سرایم به امیدی که تو خوانی ، 

ـ  ورنه                            

آخرین مصرع من                     

                      قافیه اش « مُردن » بود          

       

/ 0 نظر / 18 بازدید