مهدی سهیلی

یارا ! به دلم نشانه از تست

 وین زمزمه ی شبانه از تست


 آوای تو خفته در دل چنگ

 شور غزل و ترانه از تست


 هر شب منم و ستاره ی اشک

 وین گوهر دانه دانه از تست


 با آنکه جوانی ام بسر شد

 در باغ دلم جوانه از تست


 هرگز ز در تو رخ نتابم

 سر از من و آستانه از تست


 در پای تو جان سپردن از من

 در من غم جاودانه از تست


 جان را بطلب ، بها نخواهم

 گر نار کنی بهانه از تست


 خالیست دل ای کبوتر من

 پرواز آشیانه از تست


 بازآ که فرشته ی زمانی

 ای ماه زمین ! زمانه از تست


دور از تو دلم چو شب سیاه است

 ای ماه ! بیا که خانه از تست


از عشق تو نغمه خوان شهرم

 غم ناله ی عاشقانه از تست


شادم که ز بوسه های گرمت

 بر روی لبم نشانه از تست


در شعر یگانه ی زمانم

 وین منزلت یگانه از تست

/ 0 نظر / 60 بازدید