عاشق اصفهانی

 

همه روی زمین را در غمت از گریه تر کردم

غنیمت بود پیش از گریه هر خاکی به سر کردم

 

ندانم کی بهاران رفت و کی فصل خزان آمد

همان گل بود در گلشن که من سر زیر پر کردم

 

ز شبهای دراز هجر او از من چه میپرسی؟

به عمر خویش همچون شمع یک شب را سحر کردم

 

دریغا مردم و شد قسمت مردم جفای او

به صد امید، یاری را که من بیداد گر کردم

 

چو شمع از مردنم در این شب تاریک روشن شد

که عمر خویش صرف اشک و آه بی ثمر کردم

 

ز دست کوته ام "عاشق" نشد کار دگر ممکن

به غیر از اینکه در راه بتان خاکی بسر کردم

 

/ 0 نظر / 24 بازدید