ژاله اصفهانی

 


من اگر نقاش بودم،     

روی این دشت پراز گل،

روی این رود خروشان،

روی این کوه زمرد،   

چهره ات را می کشیدم.

 

 از فروغ اختران،      

 وز تابش رنگین کمان،

رنگ ها را می گرفتم،

رنگ ها می آفریدم،   

               تا بر افروزم ز چشمان تو،          

دنیای جوانی را.      

 

من اگر نقاش بودم ، 

می نشاندم در نگاهت،

نور گرم مهربانی را.

/ 0 نظر / 43 بازدید