علی اشتری

 

 

به کدام دل توانم ، که رخ تو باز بینم

که به دست غیر، دستت به هزار ناز بینم

لب تلخ جام خوشتر ز دهان نوشخندی

که به کام دیگرانش، پی بوسه باز بینم

من و کوی می فروشان ، که ز التفات ساقی

لب بوسه خواه خود را ، ز تو بی نیاز بینم

به کدام در نهم سر، که بر آستان این در

به صفای دل ، جهانی همه در نماز بینم

دل پاکباز مارا ، به پریوشی چه حاجت

که به کار دیگرانش ، دل کارساز بینم

/ 0 نظر / 114 بازدید