عسگر بهمن یار

در گیر و دار غم همچو پرنده ای در اوج بی کسی

با خاطرات دور ، شب را بدون تو ، پرواز می کنم

از شهر ظلمت کابوس های تار ، رد می شوم تو را

با نغمه ای حزین ، عشق و چکامه را آغاز می کنم

 

ای غایب از حضور ! ای راه بی عبور! ای آفتاب گرم !

 

امشب بدون تو ، در کوره فراق ، می سوزد اشتیاق

لبهای وسوسه در جستجوی تو ، خاموش می شوند

می بارد همچنان از چشم های من ، باران عاشقی

دستان گرم تو ، در غربت غزل ، آغوش می شوند

 

ای روشنا چراغ ! ای ذهن کوچه باغ ! ای دستهای نرم !

 

با چشم های تو شعری سروده ام ، بی وزن و قافیه

پرسیده ام تو را از سطر سطر عشق ، از باور خزان

بانوی شعر من! من بی تو زیستم همواره دردمند

تلخی شعر من شیرینی غم است ، با من بمان ، بمان!

 

ای روزن خیال ! ای عشق بی زوال ! ای آبروی شرم !

 

تقدیر تلخ من ، با رفتنت عجین ، با خستگی رفیق

زندان عاشقی با قفل عشق تو ، زندان بی کلید

هر روز عاشقی در حسرتت گذشت ، ای نازنین من!

افسوس زندگی چیزی نبود جز …شبهای بی امید

 

ای غایب از حضور ! ای راه بی عبور! ای آفتاب گرم !

/ 0 نظر / 14 بازدید