حمید مصدق

                                       

                              شاه بیت                                   

  من ندانم که کیم
من فقط می دانم
 که تویی،
شاه بیت غزل زندگیم  

                            حیرت

 آه ای عشق تو درجان و تن من جاری
دلم آن سوی زمان
 با تو آیادارد وعده دیداری ؟
 چه شنیدم ؟ تو چه گفتی ؟

آری ؟

                                                                        

/ 0 نظر / 6 بازدید