حامد ابراهیم پور

خانم ! اجازه هست که در قصّه ای جدید

تصمیم تان عوض شود و عاشقم شوید ؟ !

آخر تو هیچ وقت قدیمی نمی شوی

 مانند آرزوی خرید لباس عید

آخر تو . . . بگذریم ، چه تغییر می کند ؟

 اوضاع ما دو تا پس ازین مدّت مدید

آنروز ـ یادم است ـ زنِ دستهای تو

 بد جور مردِ دست مرا کرد نا امید

هی نبض دستهای من آنروز می نشست

 هی پلک چشمهای من آنروز می پرید

یادم نرفته است که در قاب عکسِ حوض

 پوشیده بود عکس تو پیراهن سپید

یادم نرفته است که لبهای قرمزت

خون چکّه  چکّه چکّه شد از چاقویم چکید !

من فکر می کنم که تو را دفن کرده ام

 در گوشه ی حیاط کنار درخت بید

من فکر می کنم که شبی سبز می شود

 از خون چشم های سیاهت زنی جدید !

¨
آ‌ب و گلاب ، دسته گل صورتی و سرخ

 امروز هم سلام ! زن لاغر سپید !آیا اجازه هست در این قصّه ی جدید

 تصمیم تان عوض شود و عاشقم شوید ؟

/ 0 نظر / 38 بازدید