کارو

 

برو ای دوست برو

برو ای دختر پالان محبت بر دوش!

دیده بر دیده من مفکن و نازم مفروش...

من دگر سیرم ... سیر.

به خدا سیرم از این عشق دوپهلوی تو پست...

تف بر آن دامن پستی که تو را پروردست..

                                                                                                         

کم بگو جاه تو کو؟ مال تو کو؟. برده زر!

کهنه رقاصه ی وحشی صفت زنگی خر!

گر طلا نیست مرا . تخم طلا!..مردم من!

زا ده ی رنجم و پرورده دامان شرف!

آتش سینه ی صدها تن دلسردم من!

دل من چون دل تو، صحنه دلقک ها نیست!

دیده ام مسخره ی خنده چشمک ها نیست...

دل من ما من صد شور و بسی فریاد است...

ضربانش : جرس قافله ی زنده دلان...

طپش طبل ستم کوب ستم کوفتگان...

چکش مغز ز دنیای شرف روفتگان...

تک تک ساعت پایان شب بیداد است !

دل من ای زن بدخت هوس پرور پست...

شعله ی  آتش« شیرین» شکن« فرهاد »ا ست!.

حیف از این قلب. از این قبر طرب پرور درد

که به فرمان تو تسلیم تو. جانی کردم!

حیف از آن عمر که با سوز شرا ری جانسوز

پایمال هوسی هرزه و آ نی کردم!

در عوض با من شوریده چه کردی؟ نامرد

دل به من دادی ؟ نیست؟

صحبت از دل مکن این لانه ی شهوت دل نیست!

دل سپردن اگر این است که این مشکل نیست!

هان بگیر این دلت از سینه فکندم بدر

ببرش دور. ببر..

ببرش تحفه ز بهر پدرت! گرگ پدر!


 

/ 0 نظر / 128 بازدید