ابوالحسن ورزی

آن شب که ترا با دگری دیدم و رفتم 

چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم

 

مانند نسیمی که نداند ره خود را

دامن ز گلستان تو برچیدم و رفتم

 

یا همچو شعاعی که گریزنده و محوست

بر گوشه ی دیوار تو تابیدم و رفتم

 

ای کوکب تابنده ی دولت تو چه دانی 

کز این شب تاریک چه ها دیدم و رفتم

 

ای شمع!که در خلوت او اشک فشانی!

بر گریه ی بیجای تو خندیدم و رفتم

 

آن روز که دور از نگه مست تو گشتم

چون اشک تودر پای تو غلتیدم و رفتم

 

آغوش تو چون محرم راز دگری بود

پیوند دل از عشق تو ببریدم و رفتم

 

گرسنگ ببیند همه آتش شود و اشک

این درد که از عشق تو دیدم ورفتم

 

هر نغمه که برخاست از این بزم غم آلود 

غیر از سخن عشق تو،نشنیدم و رفتم

 

ای باد که بازست به رویت در این باغ

این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم 

                                                             

 

/ 0 نظر / 38 بازدید