حسین منزوی

 

خانم سلام و شُکر که سبز است حالتان
کم باد و گُم از آینه زنگِ ملالتان

 
نیّت به روشنایی چشم شما خوش است
چندان که آفتابِ تمام‌ ست فالتان

 
رگباری آمدیم و به باغ شما زدیم
پیش از رسیده گشتن اندوه کالتان

 
با چشم تان - امیره‌ی دلهای غارتی -
عشق آن‌ چه می‌برید غنیمت حلالتان

 
تا روزها به هفته و ماه‌ اند در گذار
ماییم و انس خاطره‌ی د یرسالتان 


انگار قصّه‌ ی غم عشقید و بی‌زمان
« اینسان که کهنگی نپذیرد مقالتان »

 
عین حقیقت ا‌ید و به اندازه‌ی خیال
دورید از زوال، چه بیمِ زوالتان

 
تا حُسن بر جبینِ شما خطّ خوش نوشت
بد برنتابد آینه ‌ی بی ‌مثالتان

 
آلوده‌ ی غمیم و غباریم ، کُر دهید،
ما را در آبگیر حضور زلالتان

 
تا این غزل چریده‌ ی آن چشم خوش چراست

خوش بادمان قصیل به کام غزالتان

 

/ 0 نظر / 17 بازدید