کامران رسول زاده

 
 

 

 بانوی لحظه ی تحویل سال هام ،

بانوی از تو مُحّول همه ی حال هام ،
بانوی مه گرفته ،
بانوی ماه ،
بانوی در شب تنهایی ام پناه ،
بانوی با تو شبم ، روز می شود ،

بانوی کودکی ام ،عاشق تو بود ،
بانوی چارشنبه های پُر از انفجار و دود ،
بانوی - من همیشه تو را خواب دیده ام -
بانوی مثل تو هرگز ندیده ام ،

بانوی شعرهای من از تو شکوفه داد ،

بانوی بوی تو اُفتاده دست باد ،

بانو !
بهار من تویی ...
.                                  

/ 0 نظر / 39 بازدید