علی اکبر دلفی

                                                                    

 

دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزم

روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم

 

شمع باشم اشک بر خاکستر پروانه ریزم

یا سمندر گردم و در شعله بی پروا بسوزم

 

لاله ای تنها شوم در دامن صحرا برویم

کوه آتش گردم و در حسرت دریا بسوزم

 

ماه گردم در شب تار سیه روزان بتابم

شعله ی آهی شوم خود را زسر تا پا بسوزم

 

اشک شبنم باشم و بر گونه ی گلها بلغزم

برق لبخندی شوم در غنچه ی لبها بسوزم

 

یا زهمت پر بسایم بر ثریا همچو عنقا

یا بسازم آنقدر با آتش دل تا بسوزم

/ 0 نظر / 15 بازدید