ابوالقاسم لاهوتی

 

فقط سوز دلم را در جهان، پروانه می داند

 غمم را بلبلی، کآواره شد از لانه می داند

 

 نگریم چون ز غیرت ،غیر می سوزد به حال من

 ننالم چون زغم ، یارم مرا بیگانه می داند

 

 به امیدی نشستم شکوه ی خود را به دل گفتم

 همی خندد به من این، هم مرا دیوانه می داند

 

 به جان او که دردش را هم از جان دوست تر دارم

 ولی می میرم از این غم که داند یا نمی داند؟

 

 نمی داند کسی کاندر سر زلفش چه خونها شد

 ولیکن مو به مو این داستان را شانه می داند

 

 نصیحت گرچه می پرسی علاج جان بیمارم

 اصول این طبابت را فقط جانانه می داند

/ 0 نظر / 45 بازدید