قیصر امین پور

 

 

 

  قطار می‌رود                  
  تو می‌روی                  
تمام ایستگاه می‌رود         
                       و من چقدر ساده‌ام                                      
                           که سال‌های سال  در انتظار تو                        
کنار این قطار رفته ایستاده‌ام 
    و همچنان                        

  به نرده‌های ایستگاه رفته      
    تکیه داده‌ام                       

            

/ 0 نظر / 9 بازدید