حسین منزوی

 

 

 

با نام تو چه رازی است

که تا صدایت می زنم

تمام با کره های اُرمک پوش

 

که آتش از لای جزوه های درسی شان

                    زبانه می کشد و

مثل دو بال                         

روی شانه های جوان شان

                 آبی می زند ،

می ایستند و نگاه می کنند

وتمام قایق های کاغذی

که از برگ های دفتر شعرم ساخته ام و

به آب انداخته ام

می ایستند و نگاه می کنند

وتمام نسیم ها

که بوی پیراهن خون آلودت را

دزدیده اند و

                می گریزند ،

می ایستند و نگاه می کنند

با نام توچه رازی است

که جهان را روی هوا نگاه می دارد

و به تمام ساعت هایی که در ساعت عشق

                           زنگ نزده اند

فرمان ایست می دهد.                     

 

/ 0 نظر / 39 بازدید