احمد پروین

 

 

 

امشب دلم برای خدا تنگ می شود

 من شیشه می شوم و دعا سنگ می شود

پای گریز از هوس آلودگی کجاست ؟

 دارم ولی میانه ی ره لنگ می شود

بین خدا و من قدمی بیشتر نبود

 افسوس حجم فاصله فرسنگ می شود

تصویر روی دوست کجا می توان کشید

 حتی قلم ز کفر تو بی رنگ می شود

 دستی که باز کرده ام از حسرت قنوت

 امشب به روی صورت من چنگ می شود

/ 0 نظر / 168 بازدید