سیمین بهبهانی

 

 

یار من ،‌ دلدار من ،‌ غمخوارمن
  مایه ی امید قلب زار من !

 دوریت امشب روانم تیره کرد 
  لشکر غم را به جانم چیره کرد

 روزگاری با تو روزی داشتم
در دل از عشق تو سوزی داشتم

  امشب از هر شب جهان زیباترست
 چادرِالماس دوزش محشرست

 هر طرف ایاتی از خوشحالی است
 زین میان جای تو تنها خالی است

 بوی پیچک ها مرا بی تاب کرد
پلک هایم آرزوی خواب کرد

  «خواب» گفتم ،‌ آه این افسانه بود
 بی تو ودوراز توخوابم کی ربود ؟

/ 0 نظر / 107 بازدید