احسان زارع

عاشقی درد است دردی سینه سوز

چون شوی عاشق نه شب داری نه روز

 

عاشقی زهر است اما خوش خوراک

میکشاند عشق، عاشق را به خاک

 

گر شوی عاشق ز عالم میبری

غصه ها در جمع و خلوت میخوری

 

با شقایق هم زبانی میکنی

با خشونت مهربانی میکنی !

 

در جنون عشق پر پر میشوی

در همین دنیا تو کیفر میشوی

 

سوختن آیین عشق و عاشقیست

سر بداری یک نشان از لایقیست

 

اشک، سرگرمی برای چشم توست

خودزنی کردن دوای خشم توست

 

با صفای زندگی بیگانه ای

در نگاه دیگران دیوانه ای

 

قهر دلبر بیقرارت میکند

شاکی از پروردگارت میکند

 

عاقبت آواره گردی از دیار

جان و دل میبازی اندر این قمار

 

عاشقی سخت است ، دنبالش مرو

گر توانت نیست در آتش مرو!

 

/ 0 نظر / 17 بازدید