علی اطهری کرمانی

 

باز امشب جلوه بخش بزم مستانم چو شمع !

در میان سوز و ساز خویش خندانم چو شمع !

 

رقص مرگ است اینکه می پیچم بخود از تاب درد !

کس چه میداند که میسوزد تن و جانم چو شمع ! 

 

با که گویم درد بی درمان خود را زآنکه من !

در میان جمع٬تنها و پریشانم چو شمع !

 

اشک گرم و آه سرد و روی زرد و سوز دل !

حاصل عشقند و من این نکته میدانم چو شمع !

 

با خیالش با نگاهش با فراقش با غمش !

گاه گریان٬گاه سوزان٬گاه لرزانم چو شمع !

 

بسکه با شب زنده داریهای خود خو کرده ام !

از نسیم صبحگاهی هم گریزانم چو شمع !

 

گفتمت از سوز و ساز عشق ننشینم ز پای !

تا وجودی باشدم بر عهد و پیمانم چو شمع !

 

/ 0 نظر / 12 بازدید