محمد علی بهمنی

 

 

        دارد دیر می شود               

پنجره ها را که بسته ای

در را که قفل کرده ای  

دیگر دلواپس چه هستی؟

       شیر ابر را که نمی توانی ببندی

            کنتور رعد را که نمی توانی قطع کنی

بیا برویم !                   

هیچ اتفاقی نخواهد افتاد      

   این خانه واژه های نسوزی دارد

    تو باز خواهی گشت              

   و همسایه ها                     

      مهربان تر خواهند شد           

چندان که فکر می کنی        

دیوارتان                       

                     من بوده ام             

/ 0 نظر / 23 بازدید