کیوان شاهبداغ خان

 

 

در انتظار تو ، خوابم نمی برد

آیا تو خواب مرا هیچ دیده ای؟

جایی برای این دل من ، 

مانده در دلت؟

فهمیده ای که قامت عمرم تکیده است ؟

فرزند یاد برده مرا

ای عزیزکم

 ***

دریاب این نگاه به در مانده ی مرا 

متن کامل شعر در ادامه                                        

       نقاشی اثر استاد مسعود سالمی                                        

/ 0 نظر / 69 بازدید