گل نرگس

                                 

                                      

                               شاید آن روز که سهراب نوشت:

                              "تا شقایق هست زندگی باید کرد"

                               خبر از دل پر درد گل یاس نداشت

                                          باید اینطور نوشت:

                           چه شقایق باشد چه گل نیلوفر ویاس

                                    جای یک گل خالیست

                                         تا نیاید گل نرگس

                                      زندگی دشوار است.

/ 0 نظر / 646 بازدید