حمید مصدق


 

 

ای مهربان من ،

من دوست دارمت ؛

چون سبزه های دشت

چون برگ سبزرنگ درختان نارون .

معیارهای تازه زیبایی ،

با قامت تو سنجیده می شود.

زیبایی عجیب تو معیار تازه ای ست ؛

با غربتِ غریبِ فراوانش ،

مانند شعر من ،

ـ این شعر بی قرین !

ـ و این تفاخر از سر شوخی ست ! ـ

نازنین !

 

/ 0 نظر / 8 بازدید