رهی معیری

 

 

چون شمع نیمه جان ، به هوای تو سوختیم

 با  گریه  ساختیم  و  به  پای  تو  سوختیم

 

اشکی  که  ریختیم  به  یاد  تو   ریختیم

عمری  که  سوختیم ، برای  تو  سوختیم


پروانه سوخت  یک شب  و آسودِ جان او

ما  عمر ها  ، ز داغ  جفای  تو  سوختیم


دیشب  که  یار،  انجمن  افروز  غیر  بود

ای  شمع ،  تا  سپیده  به  جای تو  سوختیم


کوتاه  کن  حکایت  شب های  غم ،  رهی

کز  برق  آه   و  سوز  نوای  تو  سوختیم

/ 0 نظر / 42 بازدید