سعید بیابانکی

   

به نام عشق که زیباترین سر آغاز است

هنوز شیشه ی عطر غزل درش باز است

  

جهان تمام شد و ماهپاره های زمین

هنوز هم که هنوز است کارشان ناز است

  

هزار پند به گوشم پدر فشرد و نگفت

که عشق حادثه ای خانمان بر انداز است

  

پدر نگفت چه رازی است این که تنها عشق

کلید این دل ناکوک ناخوش آواز است

  

به بام شاه و گدا مثل ابر می بارد

چقدر عشق شریف است و دست و دل باز است

 

بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق

چرا که سنگ صبور است و محرم راز است 

 

ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد

کبوتری که زیادی بلند پرواز است ...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید