مهدی اخوان ثالث

 

در گذرگاه زمان

خیمه شب بازی دهر

با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد

عشق ها می میرند

رنگ ها رنگ دگر می گیرند

و فقط خاطره هاست ...

که چه شیرین و چه تلخ

دست ناخورده به جا می مانند!

       بر گرفته : از سایه عمر      http://sayehomr.persianblog.ir

                                                                               

/ 0 نظر / 13 بازدید