عماد خراسانی

                                                     

پیش ما سوختگان  مسجد و میخانه یکیست
حرم و دیر یکی ، سبحه  و پیمانه  یکست
اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته نظریست
گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست
هرکسی قصه شوقش به زبانی گوید
چونکو می نگرم حاصل افسانه یکیست
این  همه قصه ز غوغای  گرفتارانست
ورنه از روز ازل دام یکی دانه یکیست
ره هرکس به فسونی زده آن شوخ ار نه
گریه ی نیمه شب و خنده مستانه یکیست
گر زمن  پرسی از آن لطف که من می دانم
آشنا  بر در این خانه  و بیگانه  یکیست
هیچ غم نیست که نسبت بجنونم دادند
بهر این یک دو نفس عاقل و دیوانه یکیست
عشق آتش بود  و خانه خرابی دارد .
پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست
گر بسر حد جنونت ببرد عشق  عماد
 بی  وفایی و وفاداری جانانه  یکیست

دانلود:پیش ما سوختگان .......یاصدای اکبر گلپایگانی                                    
عماد خراسانی , پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست , دانلود:پیش ما سوختگان یاصدای اکبر گلپایگانی , عشق آتش بود و خانه خرابی دارد
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٧/٩ ] [ ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ] [ بهزاد ]