احمد شاملو

 

 

یکی بود یکی نبود

زیر گنبد کبود

لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسه بود.

زار و زار گریه می کردن پریا

مث ابرای باهار گریه می کردن پریا.

گیس شون قد کمون رنگ شبق

از کمون بلن ترک

از شبق مشکی ترک.

روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر

پشت شون سرد و سیا قلعه افسانه پیر.

از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد

از عقب از توی برج ناله  شبگیر می اومد...

پریا! گشنه تونه؟

پریا! تشنه تونه؟

پریا! خسته شدین؟

مرغ پر بسته شدین؟

چیه این های های تون

گریه تون وای وای تون؟

پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا

مث ابرای باهار گریه می کردن پریا

***

دانلود :                                                                     

دکلمه شعر با صدای احمد شاملو                                      

خواننده :داریوش                                                           
احمد شاملو , دکلمه شعر با صدای احمد شاملو , خواننده :داریوش , یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱٠/۱۱ ] [ ۳:٢۸ ‎ب.ظ ] [ بهزاد ]

احمد شاملو

  

 

روزگار غریبی است                                                  

دهانت را می بویند:

مبادا که گفته باشی دوستت می دارم

دلت را می بویند

        روزگار غریبی است نازنین،    

وعشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند

         عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.

در این بن بست کج و پیچ سرما

آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارند

به اندیشیدن خطر مکن،

             روزگار غریبی است نازنین          

آن که بر در می کوبد شباهنگام   

به کشتن چراغ آمده است

       نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.

آنک  قصابانند بر گذرگاهها مستقر

با کنده و ساتوری خون آلود

          روزگار غریبی است نازنین       

و تبسم را بر لبها جراحی می کنند

وترانه را بر دهان

   شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد

کباب قناری بر آتش سوسن و یاس

      روزگار غریبی است نازنین

ابلیس پیروز مست

سور عزای مارا بر سفره نشسته است

خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. 

دانلود :                                                                                         

   دکلمه شعر با صدای احمد شاملو                                                   

خواننده :داریوش                                                                        

                                                                       
احمد شاملو , دکلمه شعر با صدای احمد شاملو , خواننده :داریوش , روزگار غریبی است نازنین
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۸/۱٤ ] [ ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ] [ بهزاد ]