قصه گیسو

 


                     

       دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود      تادل شب سخن ازسلسله موی توبود

 

         من سرگشته هم از اهل سلامت بودم   دام  راهم  شکن طره  هندوی  تو بود 

 
[ یکشنبه ۱٤٠٠/۱/۱ ] [ ۱:٠۱ ‎ق.ظ ] [ بهزاد ]