وحشی بافقی

 

    

به  مجنون  گفت  روزی  عیب  جویی

 که   پیدا   کن  به  از   لیلی   نکو یی


که لیلی گرچه در چشم تو حوری است

  به هر جزوی  ز حسن او قصوری است   


ز حرف  عیب  جو مجنون  بر  آ شفت

 در  آن  آشفتگی   خندان  شد  و  گفت


اگر   د ر   دیده  ی   مجنون    نشینی

 به    غیر   از   خوبی    لیلی   نبینی

 

متن کامل شعر در ادامه                                                    


 

به مجنون گفت روزی عیب جویی

 که پیدا کن به از لیلی نکویی

که لیلی گرچه در چشم تو حوری است

 به هر جزیی ز حسن او قصوری است

ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت

 در آن آشفتگی خندان شدوگفت

اگر در دیده مجنون نشینی

 به غیر از خوبی لیلی نبینی

تو کی دانی که لیلی چون نکویی است

 کزو چشمت همین بر زلف ورویی است

تو قد بینی و مجنون جلوه ناز

 تو چشم و او نگاه ناوک انداز

تو مو بینی و مجنون پیچش مو

 تو ابرو، او اشارت های ابرو

دل مجنون ز شکر خنده خون است

 تو لب میبینی و دندان که چون است

کسی کاو را تو لیلی کرده ای نام

نه آن لیلی ست کز من برده آرام

      اگر می بود لیلی بد نمی بود     

       ترا رد کردن او حد نمی بود  
[ یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٩ ] [ ٩:۳۱ ‎ب.ظ ] [ بهزاد ]