تاريخ : ۱٤٠٠/۱/۱ | ۱:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 


                     

       دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود      تادل شب سخن ازسلسله موی توبود

 

         من سرگشته هم از اهل سلامت بودم   دام  راهم  شکن طره  هندوی  تو بود 

 تاريخ : ۱٤٠٠/۱/۱ | ۱:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

                                 تاريخ : ۱٤٠٠/۱/۱ | ۱:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٩ | ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

  

علی ای همای رحمت تو چه آیتی، خدا را

 که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

 به علی شناختم من به خدا قسم خدا را 
  
برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن

 که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من

 چو اسیر تُست اکنون به اسیر کن مدارا

به جز از علی که آرد پسری ابولعجائب

 که عَلَم کند به عالم شهدای کربلا را 
 
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

 متـحیـرم چـه نامم  شه  مـلک  لا فتـی  را 


متن کامل شعر در ادامه                                                       

         نقاشی :استاد مرتضی کاتوزیان                                                ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/۱٤ | ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

 سال هـا چـیزی بـه نـام زنـدگانـی داشتم

 عـا لـمی آشفتــه بــا نــا م جــوانی  داشتم

  

گــرامیـدی داشتم در نـا امیدی خفـته بـود

ور نشانـی داشتـم  در بـی  نشانـی داشتم

 

آرزویی ،حسرتی، خوابی،خیالی،قصه ای

یـک چنین چــیزی بـه نـام زنـدگانی داشتم

 

خنده ای ازجهل ومستی داشتم برلب ازآنک

غـفلـتی از غــم بـه  نـا م  شادمـانی  داشتم

  

         متن کامل شعر در ادامه                                         

   نقاشی: استاد مسعود سالمی                                            ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/۱۱ | ٤:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

 

خداحافظ ...

خداحافظ پرده نشین محفوظِ گریه ها

خداحافظ عزیز بوسه های معصومِ هفت سالگی

خداحافظ گلم، خوبم، خواهرم

خلاصه ی هر چه همین هوای همیشه ی عصمت!

خداحافظ  ای خواهر بی دلیل رفتن ها

خداحافظ !

متن کامل شعر در ادامه                                           

             دکلمه زنده یاد خسرو شکیبایی                                                                                                                               ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/۱٠ | ٩:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

 

پس از نه سال دوری نازنینی

دو  باره یاد کرد از درد مندان

پشیمان گشت از ازار عاشق

فرود امد ز تخت خود پسندان

×××

چو در بگشادم ، از حیرت بماندم

کنـار پـله همچون نقش د یـوار

به دل از خویش پرسیدم کجایم ؟

نـدانستم که خـوابـم یـا کـه بیـد ار

 

متن کمل شعر در ادامه                                             ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/۸ | ٥:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

زیور به خود مبند که زیبا ببینمت
با دیگـران مباش که تنها ببینمت...

در این بهار تازه که گلها شکفته اند
لب خند عشق زن که شکوفا ببینمت
ای ایستاده در پس این پرده ی غبار
نـزدیکتـر بیـا کـه هــویدا  ببینمت

نازم به بی نیازیت ای شوخ سنگدل
هــرگــز نشـد اسیــر تمنــا  ببینمت

متن کامل شعر در ادامه                                             ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/٦ | ٩:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

 

غروب  دردل تنگم دو باره خانه گرفت

دلم هوای می و گریه ی شبانه گـرفت

 

به شهر خویش غریبم ولی چه خواهد کرد

کـبوتـری کـه بـه  ویـرانه آشیانه گـرفــت

  

از آن شبی که تو از شهر ما سفر کـردی

به باغ های خـزان دیده زاغ لانه گـرفت


پس از تو دل به چه بندم؟ شکایت از چه کنم؟

زمـا نـه از منـت ای گـوهــر یگانه ، گـرفـت

 

متن کامل شغر در ادامه                                        
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/٤ | ٢:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

  

 

بـعد ِ من شاید کتـا بـم را غروب

 هدیه گیرد یک جوان از همسرش

 یـا نویســد  دختــری در مـدرسه

 شـعری از مـن انتـهای  دفتـرشبـعد مـن  شـاید  نـگاهی اشـکبار

 تــر کــند اشـعار  پــر درد مــرا

 یـا کــند حـس در شب تنهایی اش

 یک غــریبه غــربت ســرد مــرا متن کامل شعر در ادامه                                          ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/٢ | ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 


عمری به سر دویدم در جست وجوی یار

جز دسترس به وصل ویم آرزو نبود

دادم در این هوس دلِ دیوانه را به باد

این جست و جو نبود .

 

هر سو شتافتم پیِ آن یار ناشناس

گاهی ز شوق خنده زدم گه گریستم

بی آنکه خود بدانم ازین گونه بی قرار

مشتاق کیستم .

     متن کامل شعر در ادامهادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/۱ | ٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 


 

آن گاه شعر تازه ام را

 -- که شعر شعرهایم خواهد بود --

 با دست های شاعرانه ی تو ،

 بر دفتری که خالی ست

                                خواهم نوشت

 ای نام تو تغزل دیرینم در باران!

 یک شب هوای گریه

 یک شب هوای باران

 امشب دلم هوای تو کرده است

متن کامل شعر درادامه                                       ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/۳٠ | ٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

         

 

نا زنینا   هنوز   می   بینم

که ترا  با  گذشته  پیوند  است

بهمان رشته ی گسسته ی عشق

دل  و جانت هنوز در بند است

 

از همان آتشی که سوخت مرا

سوز ها  در میان جان  داری

رنج  بیهوده  می بری که ز من

راز این  درد را  نهان  داری

  

داروی درد  خود مخواه  از من

که  طبیب   دل  تو  بیمار است

چون  به  آزادی  دلت  کوشد ؟

درد مندی  که خود گرفتار است

 

           متن کامل شعر در ادامهادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢۸ | ۳:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

در پیش چشم خسته ی من دفتری گشود

کز سال های پیش

 چندین هزار عکس در آن یادگار بود

***

تصویر رنگ مرده ی از یاد رفته ها

رخسارِ خاک خورده ی در خاک خفته ها

چشمان بی تفاوت شان چشمه ی ملال

لبهایِ بی تبسم شان قصه ی زوال

بگسسته از وجود

پیوسته با خیال .

 

 

           متن کامل شعر در ادامهادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٧ | ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 


با او در آرزوی وفا آشنا شدم؛


اما وفا نکرد و دل از من برید و رفت.


آن آفتاب عشق - که یادش به خیر باد –


یک شامگه ز گوشه ی بامم پرید و رفت.

 


او رفت و دل به دلبرکان ِ ‌دگر سپرد،


تنها منم که دل به دگر کس نبسته ام.


گشت زمان از آن همه بی تابیم نکاست،


گویی هنوز بر سر آتش نشسته ام.

 

متن کامل شعر در ادامه                                               ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٥ | ٩:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

به باد گفتم: 

ای باد! عاشقم، چه کنم؟

 به خویشتن پیچید ـ

 به گرد باد بدل شد، به سوی صحرا رفت !

به آب رود نوشتم که :

عشق چیست؟ بگو!

سری به سنگ زد ونعره زنان به دریا رفت !

به آه گفتم :

پایان کار عشق، کجاست؟

زحجم سینه بر آمد زابر، بالا رفت !

به مرغ شب گفتم :

        متن کامل شعر درادامه             ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٢ | ٥:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

تو سوز آه من ای مرغ شب چه میدانی؟

ندیده ای شب من، تاب و تب چه میدانی؟

  

به من گذار که لب بر لبش نهم، ای جام

تو قدر بوسه ی آن نوش لب چه میدانی؟

 

چو شمع و گل شب و روزت به خنده می گذرد

تو گریه ی سحر و آه شب چه میدانی؟

 

بلای هجر، ز هر درد جانگدازتر است

ندیده داغ جدایی تعب چه میدانی؟

  

رهی به محفل عشرت به نغمه لب مگشای

تو دل شکسته، نوای طرب چه میدانی؟تاريخ : ۱۳٩٤/۳/۱٩ | ۱:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

چون زلف را طراز بناگوش میکنی 

 

مهتاب را ز رشک، سیه پوش میکنی

 

 

گیرم که نام من ز لبت محو گشت و مُرد

 

یا د مرا چگونه فراموش میکنی؟

 

 

 

آغوش من به روی اجل باز مانده است

 

ای مه  تو با که دست در آغوش میکنی؟

 

 

          متن کامل شعر در ادامه            ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/۱٧ | ٤:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

 

وقتی که آمدی

آهسته در بزن

تا نشنود دو گوش حریفان صدای عشق

دل بشنود صدای تو،  بیداد می کند

وقتی که آمدی

در،  پشت سر مبند

وقتی سلام تو را بشنود سکوت

از دست می رود

متن کامل شعر در ادامه                                                   

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/۱٤ | ٩:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.