تاريخ : ۱٤٠٠/۱/۱ | ۱:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

                     

       دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود      تادل شب سخن ازسلسله موی توبود

 

         من سرگشته هم از اهل سلامت بودم   دام  راهم  شکن طره  هندوی  تو بود 

 تاريخ : ۱٤٠٠/۱/۱ | ۱:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

                                  تاريخ : ۱٤٠٠/۱/۱ | ۱:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیهتاريخ : ۱۳٩٩/۱٢/۱۳ | ۳:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

     

   

  

زیر باران دوشنبه بعد از ظهر

اتفاقی مقابلم رخ داد

وسط کوچه ناگهان دیدم

زن همسایه بر زمین افتادسیب‌ها روی خاک غلطیدند

چادرش در میان گرد و غبار

قبلا این صحنه را... نمی‌دانم

در من انگار می‌شود تکرارآه سردی کشید، حس کردم

کوچه آتش گرفت از این آه

و سراسیمه گریه در گریه

پسر کوچکش رسید از راهگفت: آرام باش! چیزی نیست

به گمانم فقط کمی کمرم...

دست من را بگیر، گریه نکن

مرد گریه نمی‌کند پسرم

                                                         متن کامل در ادامه                                                                                      

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٩/۱/۱۱ | ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

 

بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب،

که باغ ها همه بیدار و بارور گردند.

بخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپید

به آشیا نه ی خونین دوباره برگرد ند ..

 

بخوان به نام گل سرخ، در رواق سکوت،

که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد؛

پیام روشن باران،

زبام نیلی شب،

که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد ..

 

متن کامل شعر در ادامه                                                       ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱٢ | ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

   

نقش او در دل چه زیبا می نشست

  سنگ دل  آیینه ی ما  را  شکست


 آینه  صد پاره  شد در پای  دوست

 باز در هر پاره عکس  روی اوست


  آینه  در عشق  بازی  صادق   است

 آینه یک دل نه ، صد دل عاشق است


 سال  ها   ایینه   بی   تصویر  ماند

 آه  کا ین  بی  روشنایی  دیر  ماند


 ای  غریب  افتا ده ی  برگشته  روز

 کار  دارد  با  تو  این  هجران  هنوز

 
اشک ها خواهد هنوز از دیده ریخت

  تارها  از جان  و دل  خواهد  گسیخت


متن کامل در ادامه                                                         ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٧ | ۳:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

برو ای دوست برو

برو ای دختر پالان محبت بر دوش!

دیده بر دیده ی من مفکن و نازم مفروش!

من دگر سیرم ... سیر!

به خدا سیرم از این عشق دوپهلوی تو پست!

تف بر آن دامن پستی که تو را پروردست!

                                                                                                         

کم بگو جاه تو کو؟ مال تو کو؟. برده زر!

کهنه رقاصه ی وحشی صفت زنگی خر!

گر طلا نیست مرا . تخم طلا!..مردم من!

زا ده ی رنجم و پرورده دامان شرف!

آتش سینه ی صدها تن دلسرد م من!

دل من چون دل تو، صحنه دلقک ها نیست!

دیده ام مسخره ی خنده چشمک ها نیست!

      متن کامل در ادامهادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٤ | ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

دو باره دختری امشب به خواب دیده مرا

که از زبان غزل های من   شنیده مرا

 

و با هزار دلیل از دلش که پرسیده

به این نتیجه رسیده که بر گزیده مرا

  

تمام خوابش را کرده است نقاشی

کنار خود لب یک باغچه کشیده مرا

  

جواب نامه او چیست؟ اگر آری ست

چه طعم میدهد این میوه رسیده مرا؟

 

 

متن کامل شعر در ادامه                                             ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ | ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

 

مرا ندیده  برفتی ، ند یده ا م بگرفتی

 برو برو که گرفتار خود ند یده برفتی

 

 بیا که با همه دوری،دل ازتو وانگرفتم

 برو که با همه یاری مرا ند یده گرفتی

 

 به عرش رفت فغا نم چورفتن توشنفتم

 تو فارغی که  برفتی  فغان من نشنفتی

 

 به د وستی تو نازم که ا ز د یا ر محبت

 غریب وار سفر کردی و به دوست نگفتی

 

 

متن کامل شعر در ادامه                                             ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٦ | ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

 

 

نه !

کاری به کار عشق ندارم !

من هیچ چیز و هیچ کسی را

دیگر

در این زمانه دوست ندارم

انگار

این روزگار چشم ندارد من و تو را

یک روز

خوشحال و بی ملال ببیند

زیرا

متن کامل شعز در ادامه                                                           ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۳ | ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

                     

 

                     خوبِ من! حیف است حال خوبمان را بد کنیم

         را ه  رود جا ری احسا سما ن را  سد  کنیم            

 

عشق، در هر حالتی خوب است؛ خوبِ خوبِ خوب 

پس  نبا ید با «اگر»  یا  «شاید»  آن را بد  کنیم

 

دل به دریا می‌زنم من. دل به دریا می‌زنی؟

تا  تو توکّل بر هر آ نچه  پیش می‌ آ ید کنیم

 

جای حسرت خوردن و ماندن، بیا راهی شویم

 پا یمان را  نذ ر را ه و قسمتِ  مقصد  کنیم

 

  متن کامل شعز در ادامه                                                           ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٢ | ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

    

به  مجنون  گفت  روزی  عیب  جویی

 که   پیدا   کن  به  از   لیلی   نکو یی


که لیلی گرچه در چشم تو حوری است

  به هر جزوی  ز حسن او قصوری است   


ز حرف  عیب  جو مجنون  بر  آ شفت

 در  آن  آشفتگی   خندان  شد  و  گفت


اگر   د ر   دیده  ی   مجنون    نشینی

 به    غیر   از   خوبی    لیلی   نبینی

 

متن کامل شعر در ادامه                                                    ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٩ | ٩:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

نام تو را نمی دانم.

               آری،

                           اما می دانم

گل ها اگر که         

                 نام تو را         

                             می دانستند،

نسل بهار از این سان

رو سوی انقراض،

                       نمیرفت.تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٧ | ۳:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

 

         

   

دیشب پی وداع ، درین باغ و این چمن

ا و بود و من که جان وتن من فدای ا و

آ نجا کنا ر برکه به دا مان آ ن درخت

تا نیمه شب به دا من من بود جا ی ا و

 


مه  د ر میا ن ابر ، شنا ور به د لبری

ما هر دو محو چهره ی عشق آشنای ا و

شد موج  زن نوا ی غم انگیز مرغ  حق

د ر باغ  و د ر سکوت پر از کبریای ا و

 

متن کامل شعر در ادامه                                             ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٦ | ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()

             

 

رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت

راهی بجز گریز برایم نمانده بود

این عشق آتشین پر از درد بی امید

در وادی گناه و جنونم کشانده بود

 

رفتم که داغ بوسه ی  پر حسرت تو را

با اشکهای دیده ز لب شستشو دهم

رفتم که نا تمام بمانم در این سرود

رفتم که با نگفته  به خود آبرو دهم

متن کامل شعر در ادامه                                          ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٥ | ٦:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهزاد | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
http://www.andersoneight.com/external/magpierss/scripts/magpie_debug.php?url=http://ghesegisoo.persianblog.ir//feed/